Krajské zdravotnické operační středisko

Kontakt na vedoucího Krajského zdravotnického operačního střediska v Kladně – organizace a provoz tísňové linky 155.

Vedoucí Krajského zdravotnického operačního střediska
Bc. Patrik Merhaut
e-mail: patrik.merhaut@zachranka.cz
telefon: 312 256 654