Záchranáři v úzkých? Nová diskuze okolo domácích porodů

21.9.2019 novinykraje.cz

Středočeští záchranáři zveřejnili tento týden hned dvě zprávy, pochlubili se zdravým miminkem i matkou, kterým asistovali při překotném porodu doma.

Podruhé informovali o svém rozmrzení z komplikací kolem jednoho domácího porodu. Po příjezdu na místo totiž zjistili, že matka tři hodiny po porodu leží na zemi, podchlazená s velkou ztrátou krve, neodloučenou placentou a miminkem na břiše. Ačkoliv byla v život ohrožujícím šoku, trvala na ošetření doma a kladla si i jiné podmínky. Tři další lidé udělovali záchranářům neodborné rady ohledně léčby.

Záchranka u domácích porodů

„Porod v terénu, pokud je výsledkem usmívající se rodička a zdravý novorozenec, patří k těm veselým, které navíc utkví na dlouhou dobu v paměti. Pokud však nastanou komplikace či dokonce dojde k resuscitaci a úmrtí, je to traumatizující zážitek i pro nás, vysvětluje záchranářka ze Zdravotnické záchranné služby Středočeského kraje MUDr. Jana Šeblová, Ph.D.

„Výzva k výjezdu k porodu v chodu bývá pro zasahující tým záchranky náročná ze dvou důvodů – jednak je to jejich malá porodní praxe, a za druhé jsou to dva pacienti, za něž přebíráme zodpovědnost. Porod je sice fyziologickým dějem, přesto mohou nastat potenciálně smrtící komplikace ve velmi krátkém časovém horizontu, a to i při zcela bezrizikovém dosavadním průběhu těhotenství,“ poukazuje na náročné situace záchranářů.

Cíle alternativních matek

Alternativní matky propagující domácí porody bojují podle svých slov o svobodu volby a větší respekt k autonomii jednotlivců. Nechtějí u porodu lékaře, ale porodní asistentky a nejraději doma. Jenže na nich neleží odpovědnost. Pokud nastane komplikace, porodní asistentka matku přiveze do nemocnice, nebo se zavolá záchranka, porod označí jako překotný a asistentku za kamarádku. Odpovědnost přejímají lékaři. A mají smutné zkušenosti.

Názor porodníků – hazard

Lékaři se shodují na tom, že doma by se rodit nemělo. Hlavním důvodem je riziko masivního krvácení, na které rodičky nejčastěji umírají. Novorozenec zase může být ohrožen dušením, kdy se mu kvůli stlačení pupečníku nedostává kyslík. Tyto dvě situace nelze před porodem předvídat. A lidské tělo není stroj, takže někdy nedokážou lékaři matku či miminko zachránit ani na operačním sále. Nicméně šance na přežití je mnohonásobně větší než v domácím prostředí. „Porod v domácnosti je sobeckým dobrodružstvím ženy, která touží po vlastním prožitku bez ohledu na rizika, která to nese pro ni samotnou, a už vůbec nebere ohledy na svého potomka,“ prohlásil už dříve pražský gynekolog a porodník, profesor Pavel Calda. Lékaři – porodníci považují domácí porody především za hazard se životem dítěte, ale i matky. Jenže ta má na rozdíl od svého nenarozeného potomka možnost výběru. Žena, která se rozhodne pro domácí porod, bezpochyby naplňuje svou vůli. Vydává se po cestě, která je její představou svobody. Více svobody s sebou nese i více odpovědnosti.

Přestaňte zastrašovat porodní asistentky!

V pozadí sporů o porod stojí lobby porodních asistentek na volné noze. Rády by oficiálně a na pojišťovnu chtěly vstoupit do zdravotnického systému porodnické praxe. Jejich přítomnost při porodu se pohybuje v ceně kolem 10 tisíc. Ve vyvíjení tlaku na změnu porodnictví jim vydatně pomáhají neziskovky jako Hnutí za aktivní mateřství spolu s Unií porodních asistentek, Ligou lidských práv, Českou ženskou lobby a další organizace. Pomáhají ji i lidskoprávní aktivističtí právníci.

Poukazují na to, že rodičkám je upírána právo na péči porodní asistentky. Krajské úřady jim mají omezovat registrace a nemohou samostatně vést porod. Když tak učiní, vystavují se riziku postihu. (Středočeský kraj skutečně uložil za účast na domácím porodu historicky první pokutu porodní asistentce). „Mně osobně jde o to, aby stát přestal zastrašovat porodní asistentky a odrazovat je od poskytování péče při porodech doma,“ říká právnička Ligy lidských práv Zuzana Candigliota. „Část žen prostě bude rodit plánovaně doma nebo chce rodit v porodním domě a zahraniční výzkumy ukazují, že výsledky jsou srovnatelné a v mnoha ohledech i lepší než u porodů v nemocnici,“ uvádí. Ovšem často uváděný vzor Nizozemsko, kde jsou domácí porody zakotveny v systému zdravotní péče, má sice podle dostupných ověřených studií srovnatelné riziko porodů doma a v nemocnici, ale celková úmrtnost matek a dětí je vyšší než u nás.

Konec dobrý, všechno dobrý?

„Včerejší případ nakonec díky záchranářům dopadl dobře, ale vzhledem k následným událostem a časové prodlevě mezi porodem a telefonátem zůstává nad tímto výjezdem pachuť domácího porodu, který by bez jakýchkoliv pochyb tentokrát ohrozil život rodičky,” uvedli středočeští záchranáři.

Do porodnictví vstupuje polovzdělanost

Data porodnických statistik řadí naši zemi v oblasti porodnictví mezi nejlepší v Evropě, resp. ve světě. „Není ale jiný lékařský obor, do kterého by tolik zasahovali nekompetentní lidé. Sociální sítě jsou dnes plné často anonymních názorů, které jejich autoři nebo uživatelé zaměňují za fakta. Do porodnictví coby vědeckého oboru lékařství vstupuje polovzdělanost, povrchnost a dokonce ideologizování,“ uvedl na konferenci Porodnictví v Čechách v době liberální demokracie vedoucí lékař Perinatologického centra Gynekologicko-porodnické kliniky 1. lékařské fakulty UK a VFN v Praze a krajský perinatolog Středočeského kraje prof. Antonín Pařízek. Připomněl, že je nutné prohlubovat znalosti a dovednosti lékařů a porodních asistentek, věnovat se systematické péči vzdělávání těchto odborníků.

Bakalářské studium pro porodní asistentky

Nově na gynekologicko-porodnické klinice v loňském roce absolvovalo prvních 17 porodních asistentek bakalářského studijního programu Porodní asistentka, který 1. LF UK otevřela v Praze jako první a jediná veřejná vysoká škola. „Nároky na vědomosti a dovednosti porodních asistentek neustále stoupají. Jsou nezastupitelným článkem týmu, který pečuje o prevenci eventuálně diagnostiku a včasný zásah v průběhu nepravidelností těhotenství, porodu a šestinedělí,“ uvedl prof. Pařízek, proč je bakalářské studium porodních asistentek potřebné. Ruku v ruce se zajišťováním odbornosti zdravotnické obce je nutné investovat do zvelebování českých porodnic. Těhotné ženy, rodičky a čerstvé matky se pak zde budou lépe cítit a i personálu se bude lépe pracovat,“ podtrhl na závěr.

Jak tenká je hranice mezi fyziologickým a patologickým porodem a jak rychle se to může zvrtnout? Je dostatek porodníků? Porodních asistentek? Jaký je vliv civilizačních nemocí matek na průběh porodů? Proč matky ve 21. století vůbec rodí doma?

URL| https://www.novinykraje.cz/blog/2019/09/21/zachranari-v-uzkych-nova-diskuze-okolo-domacich-porodu/