Topná sezóna začala. Záchranáři varují před otravami CO.

Nástup podzimních plískanic, pokles teplot a první mrazíky si lidé většinou zpříjemní posezením v příjemné atmosféře vyhřáté místnosti. Není divu. Praskání ohně v krbu dokáže vykouzlit atmosféru takřka vánoční. Bohužel, podle zkušeností záchranářů s sebou zahájení topné sezóny přináší také výrazná negativa v podobě rizika intoxikací oxidem uhelnatým. Každý rok tak záchranáři zaznamenají několik případů, z nichž jsou některé otravy skutečně vážné. Většině z nich se ale dalo předejít. Stačí znát několik důležitých informací.

Oxid uhelnatý je bezbarvý neviditelný plyn bez zápachu a je přítomen prakticky u každého hoření. Má na svědomí více úmrtí než všechny ostatní intoxikace dohromady. Při nadechnutí se v organizmu váže na krevní barvivo hemoglobin, které za normálních okolností roznáší po těle kyslík.

Protože se však CO s hemoglobinem váže 200x lépe, kyslíkové vazby jsou omezeny a dochází k vnitřnímu dušení. Příznaky otravy jsou nespecifické a dají se snadno zaměnit například s chřipkou nebo obyčejnou únavou. Mírnější příznaky otravy jsou nevolnost, zvracení, bolesti hlavy nebo na hrudi, závratě, bušení srdce, slabost, psychické příznaky. Při závažnějším stupni přistupují neurologické příznaky (například dvojité vidění, porucha řeči… ) a dochází k poruše vědomí různého stupně až ke smrti. Otrava oxidem uhelnatým však zdaleka vždy nemusí končit úmrtím. Pokud je první pomoc poskytnuta včas, je léčitelná bez následků pro postiženého pacienta.

Rozhodující pro první pomoc je okamžité přerušení produkce plynu, evakuace postiženého ze zamořeného prostoru a rychlé zahájení účinného odvětrávání, je-li to možné. Nezbytné při těchto úkonech je dbát na vlastní bezpečnost a v zamořeném prostředí se pohybovat nezbytnou dobu pouze za účelem záchrany postiženého. Ihned po vynesení postiženého na čerstvý vzduch volejte tísňovou linku 155. Do příjezdu posádky záchranářů je nezbytné kontrolovat základní životní funkce a v případě potřeby zahájit neodkladnou resuscitaci. S těmito úkony poradí zdravotničtí operátoři v rámci volání na tísňovou linku 155.

Nejlepším léčebným opatřením je ale prevence. Zabránit vzniku nebezpečného plynu lze například důslednou péčí o čistotu a funkčnost komínů.

Včera večer přijalo operační středisko telefonát, ze kterého bylo velmi těžké vytušit, co se komu děje. Volající byl cizinec a zjevně v šoku. Záchranáři vyjeli na udanou adresu v Mladé Boleslavi s tím, že na místě jsou osoby s nespecifikovanými zdravotními problémy. Posádky vešly do vnitřních prostor, kde hledaly pacienty. Jak bylo již zmíněno – CO není cítit. Naštěstí jsou naši záchranáři vybaveni COmetry – tyto malé škatulky okamžitě hlásí zvýšenou koncentraci nebezpečného plynu, jehož zdrojem byl tentokrát kotel.

Záchranáři nalezli čtyři osoby, které jevily známky vážné intoxikace CO. V rámci intenzivní péče bylo některým pacientům nutno zajistit dýchací cesty a připojit je k umělé plicní ventilaci. Poté byli všichni přepraveni do zdravotnického zařízení.

Naštěstí se podobné případy ve Středočeském kraji počítají v řádech jednotek.