Spolupráce ZZS SČK s Fakultou biomedicínského inženýrství ČVUT

Na pozvání proděkana doc. Mgr. Zdeňka Hona, Ph.D. navštívilo vedení ZZS SČK dne 30.08.2021 Fakultu biomedicínského inženýrství ČVUT s cílem prohloubení vzájemné spolupráce.
Zástupci vedení fakulty, doc. Mgr. Zdeněk Hon, Ph.D. a prof. MUDr. Leoš Navrátil, CSc. MBA, dr.h.c. předvedli odborné vybavení školy a další možnosti ve výuce svých studentů. Diskuse s nimi přispěla k dalšímu rozšíření vzájemné spolupráce v následující podobě. Ke vzdělávání svých zaměstnanců bude mít ZZS možnost využít učebních pomůcek školy, a naopak ZZS poskytne studentům FBMI ČVUT odborné stáže.
Návštěva fakulty byla pro ředitele ZZS SČK MUDr. Pavla Rusého a lékařskou náměstkyni MUDr. Kláru Beranovou velkým přínosem. Děkujeme za příjemné setkání.