SPIS ZZS SČK, naše aktivity v nouzovém stavu

V době nouzového stavu nemohou interventi našeho kraje vyjíždět za zasaženými do terénu, a tak se někteří z nás zapojili do pomoci na lince 1212. Náš tým pracuje na lince každý pátý den od 7 do 24 hodin.

Linku kontaktují lidé s různými těžkostmi – někteří se cítí sami a chtějí si pouze popovídat, jiní zase potřebují poradit.

Volající se na nás obracejí s různými obavami – někdo se zlobí na celou situaci, někdo pláče, ale někteří volající už vlivem dlouhodobého stresu mají různé zdravotní problémy, často to bývá nespavost, nechutenství, bušení srdce a další potíže, některé volající trápí úzkost a těžko snášejí současnou nejistotu. Některým lidem chybí sociální zázemí, nemají, s kým se podělit o svoje starosti. Byli i volající, kteří se dotazovali, zda jsou jejich reakce „normální“. Stačilo pouze ujištění, že takové reakce jsou v této situaci běžné a že je dobře, že se na linku obrátili.

V dubnu náš devítičlenný tým intervetů středočeské záchranky provedl 87 intervencí po telefonu, z toho 80 intervencí na lince 1212, a 7 intervencí mimo linku 1212.

Nezapomínáme však ani na naše kolegy záchranáře a v dubnu jsme poskytli 13 peer podpor našim kolegům, které se většinou nákazy COVID netýkaly.

Na úplný závěr bych chtěla poděkovat kolegům, kteří jsou do této aktivity zapojeni, za to, že se snaží pomoci lidem, jež právě nyní tuto pomoc potřebují.

Mgr. et Bc. Jiřina Fousková
krajský koordinátor SPIS SČK