Sazebník úhrad nákladů v souvislosti s poskytováním informací

Sazebník úhrad nákladů v souvislosti s poskytováním informací

V souvislosti se stanovením výše požadované úhrady nákladů v konkrétním případě poskytnutí informací vychází organizace z níže uvedeného Sazebníku úhrad nákladů v souvislosti s poskytováním informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a to v souladu s nařízením vlády č. 173/2006 Sb., o zásadách stanovení úhrad
a licenčních odměn za poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím.

Sazebník úhrad nákladů za poskytování informací Cena vč. DPH v Kč
Poskytnutí přístupu subjektu údajů k informacím
(za hodinu již od počátku vyhledávání).
250,00
formát A4 jednostranné kopírování – barevné
jednostranné kopírování – černobílé
6,00
4,00
oboustranné kopírování – barevné
oboustranné kopírování – černobílé
8,00
5,00
formát A3 jednostranné kopírování – barevné
jednostranné kopírování – černobílé
10,00
7,00
oboustranné kopírování – barevné
oboustranné kopírování – černobílé
20,00
14,00

Další náklady na pořízení kopií
Za poskytnutí kopie či tisku v jiném formátu se účtuje cena za pořízení kopie u komerčního poskytovatele kopírovacích služeb, která byla za pořízení kopie nebo tisku u tohoto poskytovatele zaplacena.

Náklady na opatření technických nosičů dat
Úhrada za opatření technických nosičů dat, zejména CD a DVD, vyžaduje-li tuto formu žadatel, se účtuje podle pořizovací ceny (individuální kalkulace nákladů).

Náklady na odeslání informací žadateli
Úhrada za poštovní služby se vyčísluje podle sazeb platného ceníku provozovatele poštovních služeb.
Nepřesáhne-li celková výše úhrady 100,- Kč, úhrada se nepožaduje.
Úhrada balného: obálky A6 za 4,- Kč, A5 za 6,- Kč a A4 za 9 Kč, obálka bublinková na technické nosiče dat se účtuje podle aktuální pořizovací ceny.

Náklady na mimořádně rozsáhlé vyhledání informací
Za mimořádně rozsáhlé vyhledání se považuje vyhledání přesahující jednu hodinu. Pakliže se překrývají lhůty vyřízení více žádostí jednoho žadatele, pro určení doby vyhledání dojde ke sloučení doby vyhledání informací v těchto žádostech. Jde-li o mimořádně rozsáhlé vyhledání informací, činí úhrada za jednu hodinu vyhledávání 300,- Kč.