Svobodný přístup k informacím

Vyžádané informace

Níže uvedená tabulka obsahuje jednotlivé záznamy o poskytnutí informací dle ustanovení § 5 podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v plném znění.

Datum podání žádostiPředmět dotazuNaše značkaDokument
13.2.2019Žádost o informaceDPO/RVA/13.2.2019Ke stažení
19.3.2020Žádost o informaceDPO/RVA/20.3.2020 Ke stažení
19.5.2020Žádost o informaceDPO/RVA/19.5.2020Ke stažení
27.7.2020 Žádost o informace DPO/RVA/28/7/2020Ke stažení
30.7.2020 Žádost o informace DPO/RVA/30/7/2020Ke stažení
25.8.2020Žádost o informace DPO/RVA/25/08/2020Ke stažení
21.9.2020Žádost o informaceDPO/RVA/21/9/2020Ke stažení
15.1.2021 Žádost o informace DPO/RVA/18/01/2021Ke stažení
15.2.2021Žádost o informace DPO/RVA/15/02/2021Ke stažení
3.2.2021Žádost o informaceDPO/RVA/03/02/2021Ke stažení
10.3.2021 Žádost o informaceDPO/RVA/10/03/2021Ke stažení
1.4.2021Žádost o informaceDPO/RVA/01/04/2021Ke stažení
15.9.2021Žádost o informaceDPO/RVA/16.9.2021Ke stažení
7.11.2021Žádost o informaceDPO/RVA/08/11/2021Ke stažení
10.1.2022Žádost o informaceDPO/RVA/19/01/2022Ke stažení
8.6.2022Žádost o informaceDPO/RVA/08/06/2022Ke stažení
13.6.2022Žádost o informaceDPO/RVA/13/06/2022Ke stažení

Výroční zpráva 2021

Výroční zpráva 2021 (PDF)

Výroční zpráva 2020

Zdravotnické záchranné služby Středočeského kraje, příspěvkové organizace za rok 2020 o činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Zdravotnická záchranná služba Středočeského kraje, příspěvková organizace jako povinný subjekt zveřejňuje podle § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), výroční zprávu za rok 2020 o své činnosti v oblasti poskytování informací podle výše uvedeného zákona:

a) V rámci činnosti ZZS SČK, p.o. bylo ve sledovaném roce 2020 podáno šest písemných žádostí
o poskytnutí informace ve smyslu výše uvedeného zákona. Předmětem evidence nebyly žádné
ústně podané žádosti. Nebyla vydána žádná rozhodnutí o odmítnutí žádosti.

b) Proti rozhodnutí ZZS SČK, p.o. nebylo v tomto roce podáno žádné odvolání.

c) ZZS SČK, p.o. ve sledovaném roce neobdržela žádný rozsudek soudu, neboť neproběhl žádný
soudní proces ve smyslu zákona.

d) ZZS SČK, p.o. nebyla v roce 2020 poskytnuta žádná výhradní licence.

e) ZZS SČK, p.o. neobdržela žádnou stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace
dle ustanovení § 16 a citovaného zákona.

f) V roce 2020 nebyly v rámci této agendy řešeny žádné ústní (na místě) ani telefonické dotazy,
na které by bylo povinností v té samé podobě reagovat. Ústní cestou řešené dotazy naše
zdravotnická organizace neeviduje.

 

MUDr. Jiří Knor Ph.D.
ředitel ZZS SČK, příspěvková organizace

Zpracovala: Ing. Michaela Nováková
Pověřenec pro ochranu osobních údajů a interní audit

Kladno dne 6. ledna 2021

 

Výroční zpráva 2019

Zdravotnické záchranné služby Středočeského kraje, příspěvkové organizace za rok 2019 o činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Zdravotnická záchranná služba Středočeského kraje, příspěvková organizace jako povinný subjekt zveřejňuje podle § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), výroční zprávu za rok 2019 o své činnosti v oblasti poskytování informací podle výše uvedeného zákona:

a) V rámci činnosti ZZS SČK, p.o. byla ve sledovaném roce 2019 podána jedna písemná žádost o poskytnutí informace ve smyslu výše uvedeného zákona. Předmětem evidence nejsou žádosti podané ústně. Nebyla vydána žádná rozhodnutí o odmítnutí žádosti.

b) Proti rozhodnutí ZZS SČK, p.o. nebylo v tomto roce podáno žádné odvolání.

c) ZZS SČK, p.o. neobdržel žádný rozsudek soudu, neboť neproběhl žádný soudní proces ve smyslu zákona.

d) ZZS SČK, p.o. nebyla v roce 2019 poskytnuta žádná výhradní licence.

e) ZZS SČK, p.o. neobdržel žádnou stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace dle ustanovení § 16 a citovaného zákona.

f) V roce 2019 nebyly v rámci této agendy řešeny žádné ústní (na místě) ani telefonické dotazy, na které by bylo povinností v té samé podobě reagovat. Ústní cestou řešené dotazy naše zdravotnická organizace neeviduje.

MUDr. Jiří Knor Ph. D.
ředitel ZZS SČK, příspěvková organizace

Zpracovala: Ing. Michaela Nováková
Pověřenec pro ochranu osobních údajů a interní audit

Kladno dne 6. ledna 2020

Výroční zpráva 2018

Zdravotnické záchranné služby Středočeského kraje, příspěvkové organizace za rok 2018 o činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Zdravotnická záchranná služba Středočeského kraje, příspěvková organizace jako povinný subjekt zveřejňuje podle § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, výroční zprávu za rok 2018 o své činnosti v oblasti poskytování informací podle výše uvedeného zákona:

a) V rámci činnosti ZZS SČK, p.o. nebyla podána ve sledovaném roce žádná písemná žádost o poskytnutí informací.

b) Proti rozhodnutí ZZS SČK, p.o. nebylo v tomto roce podáno žádné odvolání.

c) ZZS SČK, p.o. neobdržel žádný rozsudek soudu.

d) ZZS SČK, p.o. nebyly v roce 2018 poskytnuty žádné výhradní licence.

e) ZZS SČK, p.o. neobdržel žádnou stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace dle ustanovení § 16a citovaného zákona.

f) V tomto roce nebyly v rámci této agendy řešeny žádné ústní ani telefonické dotazy, na které by bylo  povinností v té samé podobě reagovat. Ústní cestou řešené dotazy naše zdravotnická organizace  neeviduje.

Ing. Michaela Nováková
Pověřenec pro ochranu osobních údajů a interní audit

Kladno dne 16. ledna 2019

Výroční zpráva 2017

Zdravotnické záchranné služby Středočeského kraje, příspěvkové organizace za rok 2017 o činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Zdravotnická záchranná služba Středočeského kraje, příspěvková organizace jako povinný subjekt zveřejňuje podle § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, výroční zprávu za rok 2017 o své činnosti v oblasti poskytování informací podle výše uvedeného zákona:

a) V rámci činnosti ZZS SČK, p.o. nebyla podána ve sledovaném roce žádná písemná žádost  o poskytnutí informací.

b) Proti rozhodnutí ZZS SČK, p.o. nebylo v tomto roce podáno žádné odvolání.

c) ZZS SČK, p.o. neobdržel žádný rozsudek soudu.

d) ZZS SČK, p.o. nebyly v roce 2017 poskytnuty žádné výhradní licence.

e) ZZS SČK, p.o. neobdržel žádnou stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace dle ustanovení § 16a citovaného zákona.

f) V tomto roce nebyly v rámci této agendy řešeny žádné ústní ani telefonické dotazy, na které by bylo  povinností v té samé podobě reagovat. Ústní cestou řešené dotazy naše zdravotnická organizace neeviduje.

Ing. Michaela Nováková
Pověřenec pro ochranu osobních údajů a interní audit

Kladno dne 20. února 2018

Sazebník úhrad nákladů v souvislosti s poskytováním informací

Sazebník úhrad nákladů v souvislosti s poskytováním informací

V souvislosti se stanovením výše požadované úhrady nákladů v konkrétním případě poskytnutí informací vychází organizace z níže uvedeného Sazebníku úhrad nákladů v souvislosti s poskytováním informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a to v souladu s nařízením vlády č. 173/2006 Sb., o zásadách stanovení úhrad
a licenčních odměn za poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím.

Sazebník úhrad nákladů za poskytování informací Cena vč. DPH v Kč
Poskytnutí přístupu subjektu údajů k informacím
(za hodinu již od počátku vyhledávání).
250,00
formát A4 jednostranné kopírování – barevné
jednostranné kopírování – černobílé
6,00
4,00
oboustranné kopírování – barevné
oboustranné kopírování – černobílé
8,00
5,00
formát A3 jednostranné kopírování – barevné
jednostranné kopírování – černobílé
10,00
7,00
oboustranné kopírování – barevné
oboustranné kopírování – černobílé
20,00
14,00

Další náklady na pořízení kopií
Za poskytnutí kopie či tisku v jiném formátu se účtuje cena za pořízení kopie u komerčního poskytovatele kopírovacích služeb, která byla za pořízení kopie nebo tisku u tohoto poskytovatele zaplacena.

Náklady na opatření technických nosičů dat
Úhrada za opatření technických nosičů dat, zejména CD a DVD, vyžaduje-li tuto formu žadatel, se účtuje podle pořizovací ceny (individuální kalkulace nákladů).

Náklady na odeslání informací žadateli
Úhrada za poštovní služby se vyčísluje podle sazeb platného ceníku provozovatele poštovních služeb.
Nepřesáhne-li celková výše úhrady 100,- Kč, úhrada se nepožaduje.
Úhrada balného: obálky A6 za 4,- Kč, A5 za 6,- Kč a A4 za 9 Kč, obálka bublinková na technické nosiče dat se účtuje podle aktuální pořizovací ceny.

Náklady na mimořádně rozsáhlé vyhledání informací
Za mimořádně rozsáhlé vyhledání se považuje vyhledání přesahující jednu hodinu. Pakliže se překrývají lhůty vyřízení více žádostí jednoho žadatele, pro určení doby vyhledání dojde ke sloučení doby vyhledání informací v těchto žádostech. Jde-li o mimořádně rozsáhlé vyhledání informací, činí úhrada za jednu hodinu vyhledávání 300,- Kč.