První pomoc

Instruktážní videa pro neodkladnou resuscitaci

Neodkladná resuscitace je soubor jednoduchých a logicky na sebe navazujících postupů, které mají sloužit k neprodlenému obnovení dodávky okysličené krve do mozku. Hlavním faktorem úspěchu je rychlost zahájení a účinnost provedení resuscitace. Po 4-5 min. od zástavy oběhu okysličené krve v mozku začínají při běžné teplotě nenávratně odumírat mozkové buňky. I když se později profesionálním zachráncům podaří krevní oběh obnovit, vyšší mozkové funkce bývají trvale poškozené a pacientovi se nikdy neobnoví normální kvalita života. proto se klade takový důraz na provádění postupů neodkladné resuscitace v terénu ještě před příjezdem ZS a na jejich výuku.

Zdravotnická záchranná služba Středočeského kraje ve spolupráci s 3.lékařskou fakultou Univerzity Karlovy natočila tato instruktážní videa pro neodkladnou resuscitaci: videa pro neodkladnou resuscitaci.

Nebojte se poskytnout první pomoc

Záchranná služba se snaží, aby kvalita v poskytování přednemocniční neodkladné péče stále rostla. Ale stejně jako profesionální pomoc zdravotníků je velice důležitá i pomoc těch, kteří pacienta vidí ještě před příjezdem profesionálních záchranářů. Nezdravotníci jsou totiž na místě události první a na jejich rychlém jednání a správném rozhodováním může někdy záviset život druhého člověka. Každému se může stát, že se ocitne v situaci, kdy někdo v jeho okolí bude potřebovat první pomoc. Prvním krokem je samozřejmě zavolání na linku 155. Do příjezdu sanitního vozu však uplyne nějaký čas, který se dá účinně využít k poskytnutí první pomoci postiženému.

(Pokračování textu…)

Kurzy první pomoci pro veřejnost

Kurz základů první pomoci a resucitace pořádáme v rámci Krajského školícího a výcvikového střediska. Poskytne vám dostatečné informace o poskytování první pomoci i praktické zkušenosti, jak v kritických situacích postupovat. O plánovaných kurzech první pomoci se můžete informovat na čísle  +420 737 239 962, případně na kabinet@zachranka.cz. Kurz pro jednu osobu s přednáškou, projekcí a praktickým nácvikem stojí 380 Kč. Naši školitelé pořádají také skupinová školení pro školy, firmy, mateřská centra. Školení může probíhat v našich školicích střediscích, ale také v prostorách objednavatele školení.   Délka i obsah přednášky se po domluvě může upravit dle potřeb. Po ukončení školení obdrží každý  školenec certifikát.

(Pokračování textu…)