Pro veřejnost (úvodní)

Noví kolegové…

V novém roce bychom rádi přivítali dva nové členy vedení Zdravotnické záchranné služby Středočeského kraje.

Prvním z nich je paní Ing. Tereza Balousová, MBA, která od 1. 1. 2022 zastává funkci ekonomické náměstkyně. Na toto místo jí přivedly zkušenosti z Krajského úřadu Středočeského kraje, kde pracovala na pozici hlavního finančního a projektového managera více jak 10 let.

Vysokoškolské vzdělání získala na VŠE v oboru Ekonomika a Management.

Druhým členem se stal pan Mgr. Vít Dvořák, DiS na pozici náměstka pro nelékařský personál. Vítek doposud zastával funkci vrchní sestry na oblasti Rakovník a zároveň je 9 let zdravotnickým záchranářem, což mu umožňuje výbornou orientaci v oboru, který bude zastávat.  Svoji profesní kariéru a první zkušenosti získal na dětském JIRPu, kde pracoval 12 let.

Vzdělání v oboru získal na 1. LF UK v oboru intenzivní péče.

Oběma gratulujeme k nové funkci a jsme si jisti, že veškerá jejich pracovitost a odhodlání nezůstanou bez povšimnutí.

Z návštěvy ve společnosti JANOLI PROFESSIONAL (JNL)

Vítěz výběrového řízení na dodavatele oděvů pro naši záchrannou službu.

Máme velkou radost. Nejen že nás totiž jednatelé společnosti seznámili s technologií výroby a společně jsme doladili poslední detaily, ale nic nebránilo podpisu první objednávky, na kterou se můžeme těšit už na jaře roku 2022.
A že je na co se těšit.

Ing. Petra Homolová
Tisková mluvčí

Odborné stáže na ZZS SČK jsou pozastaveny

Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci v ČR do odvolání neumožňujeme odborné stáže lékařům a nelékařským zdravotnickým pracovníkům.

O případné změně se dozvíte na našich webových či facebookových stránkách.

Děkujeme za pochopení!

Jednání výboru základní organizace Odborového svazu zdravotnictví ČR

V příjemných podzimních dnech 12. a 13. října 2021 v Loučeni proběhlo dvoudenní jednání výboru základní organizace Odborového svazu zdravotnictví ČR a vedení středočeské záchranky v čele s ředitelem Pavlem Rusým. On-line přispěla také předsedkyně odborového svazu Dagmar Žitníková.

Témata byla předem daná: kontrola plnění kolektivní smlouvy 2021, organizační změny a hospodaření středočeské záchranky, platy, rizikové příplatky, návrhy pro kolektivní smlouvu roku 2022 a samozřejmě naše připravenost pro případnou další vlnu covid-19 pandemie (zdá se, že jsme připraveni ve startovacích blocích). Jednání zabralo mnoho hodin, a tak odborová organizace pro zpestření připravila romantickou prohlídku zámku Loučeň při svíčkách.

Nakonec proběhla příprava výroční konference, která bude svolána 27. ledna 2022 do Kutné Hory. Těšíme se na shledanou.

Středočeští záchranáři a jejich prázdninový provoz na Slapech

Středočeští záchranáři a jejich prázdninový provoz na Slapech

V letních měsících na území Středočeského kraje provozujeme záchrannou službu na vodní nádrži Slapy na základně ve Ždáni za pomoci záchranného člunu se speciální záchranářskou zástavbou. Člun je vybaven podobně jako sanitní vůz – má tedy vše, co je potřeba v případech, kdy je ohroženo zdraví pacienta nebo dokonce jeho život.  

Na letní provoz záchranné služby na Slapech jsme zhruba před dvaceti lety přistoupili z důvodu každoročního nárůstu počtu obyvatelstva v této lokalitě v letních měsících a čase dovolených.

Záchranáři zde působí v nepřetržitém režimu 24 hodin/nonstop, a to od 1.7. do 31.8.

Na Slapské přehradě je nám partnerem také Vodní záchranná služba ČČK rovněž fungující v režimu 24 hodin nonstop. Před zahájením letošní sezony proběhla u paní hejtmanky Petry Peckové za účasti radního pro oblast zdravotnictví Pavla Pavlíka pracovní schůzka s cílem zefektivnění vzájemné spolupráce s touto složkou IZS. Výsledkem bylo navýšení součinnostních zásahů s VZS ČČK. Zároveň finálně došlo ke 100% nárůstu počtu zásahů, a to hlavně z důvodu optimalizace přítomnosti výjezdové skupiny na vodní ploše a jejím okolí. Oproti minulosti výjezdová skupina nerealizovala transporty pacientů do zdravotnického zařízení. Ti byli předáváni ostatním dosahovým posádkám ZZS SČK.

Pokud bychom nechali mluvit čísla, vyjela posádka ze Ždáně v letošní sezoně k devadesáti případům, kdy 14 z nich bylo v kategorii nejzávažnějších. Poměrně časté byly jako každý rok výjezdy k alergickým reakcím, k úžehům po dlouhém pobytu na slunci a k lidem, kteří podcenili potřebu dodržování pitného režimu a kolabovali následkem dehydratace. Někteří dodržování pitného režimu pojali po svém a ojedinělé nebyly tedy ani   výjezdy, kdy byli jedinci pod vlivem alkoholu a způsobili si zranění, či přecenili své plavecké schopnosti.

Co bylo ale v letošní sezoně raritou, byl výjezd k dopravní nehodě na vodní ploše. Překvapeni byli nejen operátoři operačního střediska, ale i samotní záchranáři, když vyjížděli k nárazu motorového člunu do skály. Zde perfektně fungovala součinnost našich posádek, posádek vodní záchranné služby a Letecké záchranné služby ZZS HMP. Na palubě havarovaného člunu byli tři mladí lidé, kteří utrpěli zranění různého charakteru, ale do nemocnic byli transportováni ve stabilizovaném stavu.

Přestože byl srpen nadprůměrně deštivý a počasí bylo nepříznivé, došlo k výraznému nárůstu počtu zásahů. I tak ale sezónu 2021 uzavíráme s dobrým pocitem, jelikož po několika předešlých sezonách nedošlo na Slapech k žádnému úmrtí.

Naším cílem je poskytnout péči co nejvíce pacientům, a proto uvažujeme v příští sezoně posílit výjezdovou skupinu o lékaře.  

Ocenění zachránců, kteří v létě pomohli při tragické události na jezu u Českého Šternberka.

Rádi bychom Vám představili pana Jakuba Vamberského a pana Oldřicha Šáru, kteří byli dnes oceněni paní hejtmankou Petrou Peckovou za jejich statečnost při neštěstí na jezu u Českého Šternberku. Zachráncům poděkoval i radní pro zdravotnictví Pavel Pavlík a ředitel ZZS SČK MUDr. Pavel Rusý. Tragédie, která by byla bez jejich pomoci ještě větší .

Opětovné a velké díky patří i našemu operačnímu středisku a posádkám zasahujícím na místě neštěstí.

Den s IZS, Slapy

Všechny bychom Vás rádi pozvali na akci, kterou Záchranná služba Středočeského kraje připravila k zahájení letní sezóny na vodní nádrži Slapy a slavnostnímu uvedení člunu ZZS SČK do letošního provozu.

(Pokračování textu…)