Odborné projekty

Projekt indukce mírné hypotermie v PNP

V doporučených postupech pro neodkladnou resuscitaci (NR) z roku 2005 je v rámci komplexu postupů uvedeno i léčebné použití mírné hypotermie v časné poresuscitační fázi s dosažením cílové teploty 32 – 34 st.C a udržováním po dobu 12 – 24 hodin. Co nejrychlejší navození mírné hypotermie (MH) po úspěšné neodkladné resuscitaci (NR) pro srdeční zástavu příznivě ovlivňuje prognózu nemocných. Klíčové je zahájit ochlazování co nejdříve po návratu spontánní cirkulace (ROSC). Proto se jako logické a optimální jeví (zejména u nemocných s předpokladem dlouhého transportu, například k přímé perkutánní koronární intervenci) zahájit MH již v přednemocniční péči, ihned po ROSC.

(Pokračování textu…)

Systém psychosociální intervenční služby ve zdravotnictví v naší ZZS

Práce v oblasti urgentní medicíny je jak samotnými pracovníky, tak veřejností vnímána jako náročná a stresující. Je charakterizována vysokou zodpovědností a vysokými nároky na schopnost rozhodování, zaměstnanec vůbec nemá možnost ovlivnit rozvržení a charakter ani množství práce během směny. Pracovníci jsou opakovaně konfrontování s kritickými událostmi a často pracují často ve vypjatých emočních podmínkách, avšak svoje emoce obvykle po dobu zásahu odsouvají do pozadí. Důsledkem může být nedostatečné psychologické zpracování náročných zážitků. Navíc na pracovníky dlouhodobě působí nepravidelnost pracovního režimu, práce v nepřetržitém provozu ovlivňuje nejen pracovní výkon a spánkový vzorec, ale může mít negativní dopady i na rodinný a sociální život.

(Pokračování textu…)

Cerebrovaskulární program

ZZS Středočeského kraje věnovala velkou pozornost péči o pacienty s cévní mozkovou příhodou jako jedna z prvních záchranných služeb v ČR. Cévní mozková příhoda se řadí k emergentním stavům, ve kterých hraje zásadní roli čas. V roce 2003 bylo v České republice schváleno použití trombolytické léčby pro akutní ischemické cévní příhody. Terapeutické okno pro možné zahájení trombolytické léčby bylo tehdy tříhodinové, v roce 2009 bylo prodlouženo na 4,5 hodiny. Do té doby se pacient musí nejen dostat na pracoviště, které je schopné mu tuto léčbu zajistit, ale musí být provedena diagnostika a vyloučeny kontraindikace. Role zdravotnické záchranné služby je v řetězci péče nenahraditelná.

(Pokračování textu…)