Novinky

Hostivičtí záchranáři mají dočasně novou základnu

Dnes, 30. března 2020, došlo k přestěhování hostivické výjezdové základny do nových dočasných prostor. Výjezdová základna jinak trvale sídlí v prostorech Domova důchodců Zelená lípa, ale v aktuální situaci, kdy pohyb osob, byť záchranářů, znamená pro obyvatele v seniorském věku možná rizika nákazy COVID-19, rozhodlo vedení kraje a ZZS SČK o dočasném přestěhování výjezdové základny do Sokolovny Hostivice.

Zde středočeští záchranáři získali separované odpovídající prostory, které jako zázemí plně vyhovují. Mají zde k dispozici prostor pro práci, odpočinek, šatny a sociální zařízení včetně sprch. Sanitní vozy lze parkovat bezprostředně vedle budovy.

(Pokračování textu…)

Poděkování dárcům

I když prožíváte dny, kdy se bojíte i pustit zprávy, vyjít na čerstvý vzduch a své blízké vídáte jen ve stínu roušky, přináší tento čas i neuvěřitelnou ukázku podpory, lidskosti, vzájemné lásky a úcty. S tímto se setkáváme my záchranáři téměř každý den a slova, která by popsala ten pocit dojetí a radosti, se do těchto řádků jen stěží vejdou.

Přesto nám dovolte vyjádřit obdiv za neuvěřitelně pevnou soudržnost a sílu v těchto dnech pomáhat i nám. Ať už je to vlna občerstvení a jiných hmotných darů, nebo třeba slova podpory a pozdravy. S každým člověkem, se kterým se teď potkáváme a přijímáme od něj slova díků, dostáváme ohromnou dávku energie a chutě bojovat proti tomu, co naši zemi teď trápí nejvíce. Každý takový zážitek a podpora v nás zanechává krásný pocit.

Nebojte, zvládneme to! My s vámi, vy s námi. Společně.

Díky!

středočeští záchranáři

Testy na COVID-19 dopadly u záchranářů negativně

Všech 13 záchranářů, včetně ředitele středočeské záchranky Jiřího Knora, již zná výsledky svých testů na možnou nákazu COVID-19. Výsledek všech testů je negativní. Skupina těchto záchranářů podstoupí opětovně testy za 14 dní.

Ministerstvo zdravotnictví ČR vydalo 20. března 2020 mimořádné opatření, jež nařizuje všem zdravotnickým pracovníkům bez klinických příznaků, kteří měli rizikový kontakt, dodržovat uvedená pravidla (viz příloha). Na jeho základě by se za daných podmínek mohli pracovníci záchranky vrátit do svých služeb. Vedení středočeské záchranné služby však rozhodlo, že s ohledem na to, že personálně je oblast bez problémů pokryta, zůstanou do druhého odběru v izolaci. Pokud by ale vzhledem k rychle se měnící situaci v ČR byl náhle ohrožen provoz ZZS nedostatkem personálu, byli by tito záchranáři povoláni do práce. Ředitel ZZS SČK Jiří Knor bude beze změn vykonávat povinnosti, které souvisejí s funkcí ředitele středočeské záchranky.

(Pokračování textu…)

13 záchranářů v karanténě

Kvůli kontaktu s osobou, u které byla potvrzena nákaza koronavirem, je v karanténě ředitel ZZS SČK Jiří Knor a 12 záchranářů. Nastalá personální situace nijak neohrožuje poskytování přednemocniční péče obyvatelům Středočeského kraje.

Středočeská záchranka zajišťuje transporty náběrových sester k vytipovaným pacientům v karanténě

Od 5. března středočeská záchranka ve Středočeském kraji v rámci aktuálního boje s epidemií nového koronaviru zajištuje na základě žádosti Krajské hygienické stanice SČK v úzké spolupráci s Klinikou infekčních nemocí ÚVN transporty odběrových pracovníků – náběrových sester z oblastních nemocnic, které jsou sanitními vozidly vysílány k pacientům v karanténě, u kterých je podezření, že mohou být nakaženi COVID-19.

I tato odebírání vzorků se vzhledem k situaci řídí velmi přísnými pravidly. Riziko nákazy je eliminováno tím, že se řidič vozidla odběrů nezúčastňuje a nemanipuluje s infekčním materiálem a odpadem. Vždy setrvává v uzavřeném prostoru sanitního vozu a nesdílí s odběrovým pracovníkem prostor ani při samotné jízdě.

(Pokračování textu…)

Středočeští záchranáři získali nové výjezdové stanoviště v Kostelci nad Černými lesy

Zdravotnická záchranná služba Středočeského kraje má pro záchranáře v Kostelci nad Černými lesy nové prostory výjezdové základny. Ty byly 18. února 2020 slavnostně otevřeny a představeny veřejnosti za účasti radního pro oblast bezpečnosti a zdravotnictví Roberta Bezděka a ředitele Zdravotnické záchranné služby SČK Jiřího Knora. U slavnostního aktu byla přítomna také starostka města Jana Havelková a další vážení hosté.

Původní výjezdová základna v Kostelci n./Č.l. již nesplňovala některé bezpečnostní, ale i technicko-hygienické normativy, které jsou nezbytné k zajištění činnosti záchranné služby. Nedostatečná tepelná izolace objektu zvyšovala náklady na provoz, střešním pláštěm prosakovala voda, docházelo k výpadkům proudu a jako katastrofální by se jistě dal hodnotit stav kanalizace.

„Stávající prostory byly pro záchranáře už naprosto nevyhovující z pohledu zázemí, byly ekonomicky nevýhodné a hledání vhodného řešení bylo tak naprosto nutné,“ řekl ředitel středočeské záchranky Jiří Knor, jenž poděkoval zástupcům města za spolupráci a především radnímu Robertu Bezděkovi, neboť jeho vstřícnost a podpora byla v celém projektu nezastupitelná.

Zástupci Kostelce n./Č.l., který je majitelem objektu, ve kterém původně sídlila výjezdová základna, nabídli nové nebytové prostory, které byly předány záchranné službě po kompletní stavební rekonstrukci. Město zajistilo částečné zpevnění a úpravu plochy pro parkování sanitního vozidla, dále instalaci venkovního senzorového osvětlení a především zajistilo nákup a montáž vratového systému včetně náhradního bateriového zdroje pro případ výpadku elektřiny. Záchranáři tak na základě řádné nájemní smlouvy s platností do 12. července 2021 získali důstojné zázemní prostory a parkovací místo pro sanitní vůz rychlé zdravotnické pomoci.

Tím ale plány vedení kraje a středočeské záchranky rozhodně nekončí. Toto řešení je dočasné. Dalším důležitým krokem plánování bylo vyhledání vhodného pozemku v majetku Středočeského kraje, který by byl odpovídající pro výstavbu nové výjezdové základny. Výstavba bude realizována pomocí kontejnerového modulárního systému. Jedná se o pilotní projekt, na který by v případě, že se osvědčí, středočeská záchranka navázala i v budoucnu u dalších vybraných základen. „Tento typ výstavby je flexibilnější, ekonomicky výhodnější, ekologičtější a především méně časově náročný,“ doplnil Jiří Knor, který dodal, že díky spolupráci s vedením kraje by mohla středočeská záchranka postupně v budoucnu „bydlet ve svém“ na území celého regionu, snížit tak své náklady, udržovat stále nadstandardní dojezdové časy a vysoce profesionální pomoc občanům, kteří se dostanou do svízelné zdravotní situace.

Středočeská záchranka pořádá stáže pro zahraniční lékaře

Zdravotnická záchranná služba Středočeského kraje je jedním z 12 vybraných evropských pracovišť, na kterých bude možno realizovat výměnné stáže mladých evropských lékařů, kteří se připravují na specializaci v oboru „URGENTNÍ MEDICÍNA“.

Naše organizace už jednu podobnou zkušenost má: v roce 2017 u nás stážovala mladá anglická lékařka Paige Mitson. Ta měla zájem seznámit se s přednemocniční neodkladnou péčí, protože v Británii kvůli odlišného systému urgentní péče to pro ni bylo nemožné. Ze stáže po 6 týdnech odjížděla velmi spokojená, seznámila se nejen s prací výjezdových skupin v terénu a dispečerů a dispečerek na operačním středisku, ale absolvovala i některé kurzy, pořádané naším vzdělávacím střediskem.

Nyní můžeme naše zkušenosti nabídnout dalším zájemcům v rámci organizovaného programu, případně bychom i naše mladé lékaře mohli poslat na zkušenou do zahraničí.

Další informace naleznete zde.
https://eusem.org/e…/courses-traineeships/yemd-fellowship-2…

Lékařka ZZS SČK získala Cenu hejtmanky Středočeského kraje

Ceny hejtmanky Středočeského kraje pro rok 2019 byly vyhlášeny včera, ve čtvrtek 12. prosince, v Leteckém muzeu Metoděje Vlacha v Mladé Boleslavi. Do letošního druhého ročníku přišlo celkem 33 podaných nominací. Hodnotící komise nakonec udělila Ceny v osmi kategoriích.

V kategorii pracovník veřejného sektoru získala cenu MUDr. Anna VRBOVCOVÁ za celoživotní obětavou, jakož i vysoce odbornou práci lékaře a za empatický a trpělivý přístup k pacientům. Od roku 2012 pracuje na plný úvazek na středočeské záchrance, kde předtím částečně působila od roku 1996.

MOC GRATULUJEME!

Reakce na článek MF Dnes z 22. 11. 2019 „Záchranku už lidé volají i kvůli klíštěti“

Jakkoliv si vážím upřímné snahy popularizovat činnost zdravotnických záchranných služeb, jejichž činnost je v naší společnosti z pro mne záhadných důvodů dlouhodobě podceňována, musím se velmi důrazně vymezit proti zavádějícím informacím, které jsou v článku prezentovány v souvislosti s doporučenými postupy k neodkladné resuscitaci. Jde o následující věty, cituji: „…dnes už se do člověka nedýchá. Stačí stlačovat hrudník, protože v prvních minutách je v krvi relativně dost kyslíku a prokrvování mozku lze dosáhnout jen masáží srdce…“.

(Pokračování textu…)

Rozhovor ředitele ZZS SČK pro MfD

Minulý týden vyšel v Mladé frontě Dnes rozhovor s ředitelem středočeské záchranky Jiřím Knorem, který se mimo jiné dotknul i aktuálních témat jako je nedostatek lékařů a zneužívání služeb záchranné služby veřejností.

Celý rozhovor naleznete zde.