Novinky

Jednání výboru základní organizace Odborového svazu zdravotnictví ČR

V příjemných podzimních dnech 12. a 13. října 2021 v Loučeni proběhlo dvoudenní jednání výboru základní organizace Odborového svazu zdravotnictví ČR a vedení středočeské záchranky v čele s ředitelem Pavlem Rusým. On-line přispěla také předsedkyně odborového svazu Dagmar Žitníková.

Témata byla předem daná: kontrola plnění kolektivní smlouvy 2021, organizační změny a hospodaření středočeské záchranky, platy, rizikové příplatky, návrhy pro kolektivní smlouvu roku 2022 a samozřejmě naše připravenost pro případnou další vlnu covid-19 pandemie (zdá se, že jsme připraveni ve startovacích blocích). Jednání zabralo mnoho hodin, a tak odborová organizace pro zpestření připravila romantickou prohlídku zámku Loučeň při svíčkách.

Nakonec proběhla příprava výroční konference, která bude svolána 27. ledna 2022 do Kutné Hory. Těšíme se na shledanou.

Středočeští záchranáři a jejich prázdninový provoz na Slapech

Středočeští záchranáři a jejich prázdninový provoz na Slapech

V letních měsících na území Středočeského kraje provozujeme záchrannou službu na vodní nádrži Slapy na základně ve Ždáni za pomoci záchranného člunu se speciální záchranářskou zástavbou. Člun je vybaven podobně jako sanitní vůz – má tedy vše, co je potřeba v případech, kdy je ohroženo zdraví pacienta nebo dokonce jeho život.  

Na letní provoz záchranné služby na Slapech jsme zhruba před dvaceti lety přistoupili z důvodu každoročního nárůstu počtu obyvatelstva v této lokalitě v letních měsících a čase dovolených.

Záchranáři zde působí v nepřetržitém režimu 24 hodin/nonstop, a to od 1.7. do 31.8.

Na Slapské přehradě je nám partnerem také Vodní záchranná služba ČČK rovněž fungující v režimu 24 hodin nonstop. Před zahájením letošní sezony proběhla u paní hejtmanky Petry Peckové za účasti radního pro oblast zdravotnictví Pavla Pavlíka pracovní schůzka s cílem zefektivnění vzájemné spolupráce s touto složkou IZS. Výsledkem bylo navýšení součinnostních zásahů s VZS ČČK. Zároveň finálně došlo ke 100% nárůstu počtu zásahů, a to hlavně z důvodu optimalizace přítomnosti výjezdové skupiny na vodní ploše a jejím okolí. Oproti minulosti výjezdová skupina nerealizovala transporty pacientů do zdravotnického zařízení. Ti byli předáváni ostatním dosahovým posádkám ZZS SČK.

Pokud bychom nechali mluvit čísla, vyjela posádka ze Ždáně v letošní sezoně k devadesáti případům, kdy 14 z nich bylo v kategorii nejzávažnějších. Poměrně časté byly jako každý rok výjezdy k alergickým reakcím, k úžehům po dlouhém pobytu na slunci a k lidem, kteří podcenili potřebu dodržování pitného režimu a kolabovali následkem dehydratace. Někteří dodržování pitného režimu pojali po svém a ojedinělé nebyly tedy ani   výjezdy, kdy byli jedinci pod vlivem alkoholu a způsobili si zranění, či přecenili své plavecké schopnosti.

Co bylo ale v letošní sezoně raritou, byl výjezd k dopravní nehodě na vodní ploše. Překvapeni byli nejen operátoři operačního střediska, ale i samotní záchranáři, když vyjížděli k nárazu motorového člunu do skály. Zde perfektně fungovala součinnost našich posádek, posádek vodní záchranné služby a Letecké záchranné služby ZZS HMP. Na palubě havarovaného člunu byli tři mladí lidé, kteří utrpěli zranění různého charakteru, ale do nemocnic byli transportováni ve stabilizovaném stavu.

Přestože byl srpen nadprůměrně deštivý a počasí bylo nepříznivé, došlo k výraznému nárůstu počtu zásahů. I tak ale sezónu 2021 uzavíráme s dobrým pocitem, jelikož po několika předešlých sezonách nedošlo na Slapech k žádnému úmrtí.

Naším cílem je poskytnout péči co nejvíce pacientům, a proto uvažujeme v příští sezoně posílit výjezdovou skupinu o lékaře.  

Ocenění zachránců, kteří v létě pomohli při tragické události na jezu u Českého Šternberka.

Rádi bychom Vám představili pana Jakuba Vamberského a pana Oldřicha Šáru, kteří byli dnes oceněni paní hejtmankou Petrou Peckovou za jejich statečnost při neštěstí na jezu u Českého Šternberku. Zachráncům poděkoval i radní pro zdravotnictví Pavel Pavlík a ředitel ZZS SČK MUDr. Pavel Rusý. Tragédie, která by byla bez jejich pomoci ještě větší .

Opětovné a velké díky patří i našemu operačnímu středisku a posádkám zasahujícím na místě neštěstí.

Pomoc Jižní Moravě po tornádu

To, že nám lidské osudy nejsou lhostejné nejen v našem kraji, dokázala snaha a solidarita našich zaměstnanců. Bezprostředně po tragických událostech na jihu Moravy, způsobených tornádem, se začali spontánně ozývat s nabídkou pomoci postižené oblasti. 

 V souvislosti s touto aktivitou jsme zřídili transparentní účet, na kterém se postupně vybralo 230 000,- Kč.

(Pokračování textu…)

Den s IZS, Slapy

Všechny bychom Vás rádi pozvali na akci, kterou Záchranná služba Středočeského kraje připravila k zahájení letní sezóny na vodní nádrži Slapy a slavnostnímu uvedení člunu ZZS SČK do letošního provozu.

(Pokračování textu…)

Den linky 155. Číslo, které zachraňuje životy

Za loňský rok ošetřily posádky zdravotnických záchranných služeb v České republice pacienty při 963 130 událostech. Denně vyrazí zdravotníci na pomoc přibližně třem tisícům lidí. Z některé z výjezdových základen napříč republikou vyjede posádka v průměru každou půl minutu. Na začátku naprosté většiny těchto příběhů je trojmístné číslo vytočené na telefonu: 155. Na sobotu, se symbolickým datem 15. 5., připadl už pátý Den linky 155.

Letos se už podruhé Den linky 155 bohužel uskuteční kvůli protiepidemickým opatřením bez obvyklých akcí pro veřejnost, kdy záchranáři seznamují zájemce nejen s fungováním zdravotnických operačních středisek a záchranné služby jako celku, ale i s používanou technikou nebo se základy první pomoci.

(Pokračování textu…)

Anděl mezi zdravotníky

Na letošní cenu „Anděl mezi zdravotníky" nominuje Zdravotnická záchranná služba Středočeského kraje emeritního primáře, MUDr. Josefa Vosátku. I když by mnohým jeho jméno v první chvíli nemuselo být zcela povědomé, věřte, že se jedná o člověka, který svým obrovským umem, odhodláním a trpělivostí položil jeden ze základních kamenů stanovišť záchranné služby. V době, kdy se v naší zemi formoval a vytvářel systém neodkladné péče, doktor Vosátka ze své vlastní vůle, mnohdy na úkor svého soukromého života, studoval a zjišťoval již fungující systémy záchranných služeb po celém světě a snažil se získat vybavení a sanitní vozy tak, aby později pod jeho vedením vznikla a začala fungovat jedna z prvních okresních záchranných služeb v Mladé Boleslavi. Na pozici primáře ARO v MB využil své lékařské zkušenosti k vycvičení skupiny lékařů a sester, kteří pak započali tvořit jedny z prvních záchranářských týmů. Zapálenost vybudovat kvalitní a dostupnou péči v naší zemi pak pan doktor Vosátka utvrdil svým dvouletým pracovním pobytem v Libyi, kde pracoval jako anesteziolog. Po letech neustálé a tvrdé práce pak v roce 1992 obsazuje primariát ZZS MB a občané tohoto okresu získávají své první záchranáře. Pacienti této doby si možná ani neuvědomují, že v tomto místě a čase dostávají tu nejlepší péči podpořenou tím nejmodernějším vybavením, které primář Vosátka získává postupně z celého světa.

(Pokračování textu…)

Nová tisková mluvčí

Dovolte, abych Vám představil Ing. Petru Homolovou, která byla dnem 1. května 2021 jmenována do funkce tiskové mluvčí ZZS SČK.

Petra byla do funkce obsazena jednohlasně, po pečlivém zvážení všech jejich zkušeností v praxi nejen na ZZS, ale i díky komplexní znalosti fungování IZS, komunikaci v této sféře a systému poskytování informací s ohledem na všechny zákonné náležitosti. Její úkol nebude nikterak jednoduchý, neboť přichází do funkce v době obrovské zátěže všech složek IZS, o ZZS a jejích úkolech v době pandemie nemluvě. Cílem Petry je efektivita komunikace s veřejností, pozitivní PR záchranářů a jejich práce, předávání relevantních informací o mimořádných situacích a zajištění dostupnosti informací o probíhajících událostech.

Portfolio:
Ing. Petra Homolová, DiS.
Všeobecná sestra ÚVN Praha Emergency
Zdravotnický záchranář ZZS SČK
Inženýr krizového řízení

V minulých letech se Petra účastnila záchranářské stáže v USA, EMT California Emergency Medical Services Authority, kurzu Horské služby (letní a zimní), je držitelem Certificate of Competion, ILSC Toronto. Mluví plynně anglicky, ve volném čase se věnuje rodině, sportu a jízdě na motocyklu…

Petro, přejeme Vám plno sil do nelehkého úkolu v pozici, která dle Vašich slov byla Vaším snem…

Ředitel ZZS SČK MUDr. Pavel RusýFilipojakubská noc očima středočeských záchranářů

Jednou z nejtěžších směn v roce je pro záchranáře a operátory tísňové linky 155 filipojakubská noc. Ve stejný čas, kdy někteří věří na kouzla a čáry a snaží se magickou silou této noci dobít na celý další rok svůj kouzelný amulet, mnohem větší skupina obyvatel věří v nemagickou sílu alkoholických nápojů a jiných substancí, které ovlivňují stav mysli.

Letos byly vzhledem k epidemiologické situaci a vládním nařízením jindy frenetické oslavy o poznání skromnější. I tak bychom mezi ošetřenými pacienty našli ty, kteří tzv. přebrali či zakusili sílu filipojakubského ohně na vlastní kůži.

(Pokračování textu…)

Vedení ZZS SČK se snaží zajistit kvalitní pracovní oblečení záchranářům

Jedním z cílů vedení ZZS SČK je zajistit výjezdovým skupinám kvalitní pracovní oblečení s vysokým důrazem na bezpečnostní prvky, které chrání záchranáře při jejich práci.

Z tohoto důvodu absolvoval ředitel organizace MUDr. Pavel Rusý společně s náměstkem pro NLZP Bc. Pavlem Tlustým ve vlastní režii cestu do Itálie, kde navštívili jednu z předních firem oblékající záchranné a bezpečnostní složky z celého světa.

(Pokračování textu…)