Kariéra

VRCHNÍ SESTRA OKRESNÍHO STŘEDISKA ZZS V MĚLNÍKU

ŘEDITEL ZDRAVOTNICKÉ ZÁCHRANNÉ SLUŽBY STŘEDOČESKÉHO KRAJE
VANČUROVA 1544,272 01 KLADNO

v y h l a š u j e

výběrové řízení na obsazení funkce

VRCHNÍ SESTRA OKRESNÍHO STŘEDISKA ZZS V MĚLNÍKU

Požadavky:
• ukončené VŠ v bakalářském nebo magisterském studijním programu;
• nejméně 10 let praxe na úseku ošetřovatelské péče v rámci přednemocniční neodkladné péče (PNP), anesteziologicko-resuscitační péče nebo akutního příjmu, výhodou praxe při řízení většího kolektivu pracovníků;
• znalosti právních předpisů a standardů ošetřovatelské péče souvisejících se zdravotnickou záchrannou službou;
• registrace pro práci bez odborného dohledu podle z. č. 96/2004 Sb.;
• organizační, komunikační a řídící schopnosti, morální a občanská bezúhonnost;

• předložení koncepce pro rozvoj PNP v oboru ošetřovatelské péče okresního střediska ZZS (max. 2 stránky).

Požadované doklady k přihlášce:
• strukturovaný životopis s přehledem dosavadní odborné praxe;
• ověřená fotokopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání + osvědčení o registraci (bez odborného dohledu);
• výpis z rejstříku trestů ne starší 3 měsíce;
• souhlas se zpracováním osobních údajů.

Písemné přihlášky (ne e-mailem) přijímá do 28. června 2019 zaměstnanecké oddělení ZZS SČK na výše uvedené adrese.

Operátor/ka zdravotnického operačního střediska v Kladně

 

Zdravotnická záchranná služba Středočeského kraje
272 01 Kladno, Vančurova 1544

přijme do pracovního poměru na plný úvazek v nepřetržitém provozu

Operátory/ky zdravotnického operačního střediska v Kladně

Požadujeme:
zdravotnické vzdělání v oboru zdravotnický záchranář nebo v oboru všeobecná sestra se specializovanou nebo zvláštní odbornou způsobilostí pro práci na ZOS

Nabízíme:
finanční ohodnocení cílené pro operátory ZOS
příjemné pracovní prostředí v moderně vybaveném operačním středisku
kompaktní pracovní kolektiv
možnost dalšího vzdělávání a profesní růst
dodatkovou dovolenou
specifické bonusové pobídky (stravenky, příspěvek na penzijní připojištění/volnočasové poukázky)

Nástup možný ihned nebo podle dohody.

Kontakty: Bc. Patrik Merhaut, patrik.merhaut@zachranka.cz, tel.: 312 256 654

 

LÉKAŘE ZDRAVOTNICKÉ ZÁCHRANNÉ SLUŽBY PRO VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY

Zdravotnická záchranná služba Středočeského kraje, 272 01 Kladno, Vančurova 1544 přijme do pracovního poměru na plný úvazek:

LÉKAŘE ZDRAVOTNICKÉ ZÁCHRANNÉ SLUŽBY PRO VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY

 

Požadujeme:
specializovanou způsobilost v základním oboru nebo v oboru Urgentní medicína

Nabízíme:

nadstandardní finanční ohodnocení

příjemné pracovní prostředí v moderně vybavených výjezdových základnách

kompaktní pracovní kolektiv

pružnou pracovní dobu ve směnném provozu

možnost dalšího vzdělávání a profesního rozvoje

specifické bonusové pobídky

 

Nástup možný ihned nebo podle dohody.

Kontakty:  e-mail: jiri.knor@zachranka.cz

 

Kritéria pro přijetí nelékařských zdravotnických pracovníků do pracovního poměru u ZZS SČK

NEJEDNÁ SE O INZERÁT! Zde naleznete doplňující informace:

Zdravotnický záchranář (nejedná se o inzerát) :

– vzdělání dle zákona č. 96 / 2004 Sb. § 18 v platném znění ( Odborná způsobilost k výkonu povolání zdravotnického záchranáře se získává absolvováním :

a) akreditovaného zdravotnického bakalářského studijního oboru pro přípravu zdravotnických záchranářů,

(Pokračování textu…)