Důležité odkazy

Kurzy první pomoci pro veřejnost

Kurz základů první pomoci a resucitace pořádáme v rámci Krajského školícího a výcvikového střediska. Poskytne vám dostatečné informace o poskytování první pomoci i praktické zkušenosti, jak v kritických situacích postupovat. O plánovaných kurzech první pomoci se můžete informovat na čísle  +420 737 239 962, případně na kabinet@zachranka.cz. Kurz pro jednu osobu s přednáškou, projekcí a praktickým nácvikem stojí 380 Kč. Naši školitelé pořádají také skupinová školení pro školy, firmy, mateřská centra. Školení může probíhat v našich školicích střediscích, ale také v prostorách objednavatele školení.   Délka i obsah přednášky se po domluvě může upravit dle potřeb. Po ukončení školení obdrží každý  školenec certifikát.

(Pokračování textu…)