Pracoviště krizové připravenosti ZZS Středočeského kraje

Kontakt na vedoucí Pracoviště krizové připravenosti ZZS Středočeského kraje –  zajišťování připravenosti ZZS na řešení mimořádných událostí a krizových situací.

Vedoucí Pracoviště krizové připravenosti ZZS Středočeského kraje
Ing. Jakub Vachek
jakub.vachek@zachranka.cz
krizovy.manager@zachranka.cz