Poděkování benešovské výjezdové skupině

Text je ponechán bez jazykové úpravy.

Chtěla bych aspoň touto písemnou formou srdečně poděkovat záchranné službě, jmenovitě: …., …., …., že z 5. – 6. ledna 2015 mi svou vysoce profesionální péčí zachránili život, neboť jsem v tu dobu prodělala infarkt.

Jsem těmto výše jmenovaným lidem nesmírně vděčná a jsem přesvědčená, že si poděkování nepochybně zaslouží a při té příležitosti bych všem těmto lidem chtěla popřát hodně zdraví a vděčnost dalších pacientů, kteří záchranu potřebují, kéž by takových zdravotníků a lékařů bylo více.

DĚKUJI VÁM