Odborné stáže na ZZS SČK jsou pozastaveny

Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci v ČR do odvolání neumožňujeme odborné stáže lékařům a nelékařským zdravotnickým pracovníkům.

O případné změně se dozvíte na našich webových či facebookových stránkách.

Děkujeme za pochopení!