Kurz řidiče vozidla ZZS

Kapacita zářijového kurzu je naplněna, připravujeme další termíny.

Organizátor kurzu: Zdravotnická záchranná služba Středočeského kraje, p.o.

Termín konání: září 2022 – září 2023

Rozsah: 320 hodin teoretické a teoreticko-praktické výuky, 280 hodin odborné praxe

Cena: 40.000 Kč – kurzovné musí být uhrazeno nejpozději měsíc před začátkem kurzu, částku je možné uhradit ve čtyřech splátkách – 25 % měsíc před zahájením kurzu, 25 % v první polovině kurzu, 25 % ve druhé polovině kurzu a 25 % před závěrečnou zkouškou. Částka je splatná na účet organizátora, který pošleme účastníkům e-mailem na základě přijetí přihlášky.

Neakreditovanou praxi ve zdravotnických zařízeních si účastníci hradí sami. V případě zájmu plnění neakreditované praxe ve výjezdových skupinách organizátora je praxe ve voze ZZS poskytována zdarma.

Vstupní podmínky:

  • Ukončené střední vzdělání (střední vzdělání s výučním listem nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou)
  • Dobrý zdravotní stav
  • Řidičské oprávnění skupiny C1 (minimálně)
  • Čistý trestní rejstřík

Profil absolventa: Výstupní vědomosti a dovednosti řidičů vozidel   zdravotnické záchranné služby, tj. profesní kompetence, jsou rozděleny na obecné a odborné vycházející z platné legislativy ČR.

Uplatnění absolventa: Absolvent kurzu může vykonávat své povolání v oblasti neodkladné péče a zdravotnické dopravy, kdy se pod odborným dohledem bude podílet na poskytování zdravotní péče na úseku přednemocniční neodkladné péče. Absolvent kurzu získá po úspěšném složení zkoušky před odbornou komisí Osvědčení o získání odborné způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání. Toto osvědčení má neomezenou platnost.

Organizace kurzu:

Výuka probíhá jednou týdně – vždy v úterý. Online výuka podle možnosti lektorů, nejčastěji však v sobotu

Povolená omluvená absence je 15 % vzdělávacího programu

Teoretická a teoreticko-praktická část – Prostory VÚGT, Ústecká 98, Zdiby

Online výuka: platforma ZOOM

Praktická část akreditované praxe – Fakultní nemocnice Bulovka, Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Oblastní nemocnice Kladno – nemocnice Středočeského kraje

Přihlášení ke kurzu:

Přihlášku (její scan) a všechny náležitosti uvedené v přihlášce písemně, nebo osobně do poštovní schránky na adresu: Zdravotnická záchranná služba Středočeského kraje, p.o., výjezdová základna Zdiby, Ústecká 98, 250 66 Zdiby. Obálku označte: Kurz řidiče ZZS

e-mailem: kurzy@zachranka.cz

Potvrzení přijetí ke kurzu:

Na základě přihlášky budete e-mailem vyrozuměni o přijetí do kurzu s termínem zahájení a s číslem účtu pro provedení platby kurzovného. Organizátor kurzu si vyhrazuje právo nepřijetí přihlášky bez udání důvodů.

Informace ke kurzu:

Další informace ke kurzu Vám rádi poskytneme na e-mailové adrese kurzy@zachranka.cz , vzdělávací program akreditovaného kvalifikačního kurzu je k dispozici na stránkách Ministerstva Zdravotnictví ČR