Kritéria pro přijetí nelékařských zdravotnických pracovníků do pracovního poměru u ZZS SČK

Zde naleznete doplňující informace:

Zdravotnický záchranář:

– vzdělání dle zákona č. 96 / 2004 Sb. § 18 v platném znění ( Odborná způsobilost k výkonu povolání zdravotnického záchranáře se získává absolvováním :

a) akreditovaného zdravotnického bakalářského studijního oboru pro přípravu zdravotnických záchranářů,

b) nejméně tříletého studia v oboru diplomovaný zdravotnický záchranář na vyšších zdravotnických školách, nebo
c) střední zdravotnické školy v oboru zdravotnický záchranář, (pokud bylo studium prvního ročníku zahájeno nejpozději ve školním roce 1998 / 1999)

– vzdělání dle zákona č.96 / 2004 Sb. § 5 v platném znění (Všeobecná sestra se specializací pro intenzivní péči – PSS  ARIP nebo IP, případně VOŠZ  a VŠ se zaměřením na intenzivní péči – viz kompetence dle vyhlášky č. 55 / 2011 § 55 v platném znění)

– praxe u intenzivního lůžka (urgentního příjmu) min. 2  roky

– registrace zdravotnického pracovníka pro práci bez odborného dohledu

– pojištění odpovědnosti z výkonu povolání

– očkování proti VHA a VHB dle vyhlášky MZ č. 537/ 2006 Sb. §10 v platném znění

Operátor zdravotnického operačního střediska (nejedná se o inzerát):

– vzdělání dle zákona č. 96 / 2004 Sb. § 18  v platném znění ( Odborná způsobilost k výkonu povolání zdravotnického záchranáře se získává absolvováním :

a) akreditovaného zdravotnického bakalářského studijního oboru pro přípravu zdravotnických záchranářů,
b) nejméně tříletého studia v oboru diplomovaný zdravotnický záchranář na vyšších zdravotnických školách, nebo
c) střední zdravotnické školy v oboru zdravotnický záchranář, pokud bylo studium prvního ročníku zahájeno nejpozději ve školním roce 1998 / 1999 )

– vzdělání dle zákona č. 96 / 2004 Sb. § 5 v platném znění  (Všeobecná sestra se specializací pro intenzivní péči  – PSS  ARIP nebo IP, případně VOŠZ  a VŠ se zaměřením na intenzivní péči – viz kompetence dle vyhlášky č. 55 / 2011 Sb.§ 55 v platném znění)

– absolvování certifikovaného kurzu  “ Operační řízení přednemocniční péče “

– registrace zdravotnického pracovníka pro práci bez odborného dohledu

Řidič záchranné služby (nejedná se o inzerát) :

– vzdělání dle zákona č. 96 / 2004 Sb. § 35 v platném znění (Odborná způsobilost k výkonu povolání řidiče vozidla zdravotnické záchranné služby se získává absolvováním akreditovaného kvalifikačního kurzu v oboru řidič vozidla zdravotnické záchranné služby, řidič vozidla rychlé zdravotnické pomoci nebo řidič vozidla rychlé lékařské pomoci)

– řidičské oprávnění skupiny B (min.3 roky) , C a E (výhodou)

– výpis z bodového hodnocení řidiče

– psychologický test dopravního psychologa

– pojištění odpovědnosti z výkonu povolání

– očkování proti VHA a VHB dle vyhlášky MZ  č . 537/ 2006 Sb. §10 v platném znění

Všeobecné podmínky pro všechny kategorie pracovníků:

– občanská a morální bezúhonnost

– zdravotní způsobilost