Krajské zdravotnické operační středisko ( jeden z nejdůležitějších článků záchranky )

Veřejnost roli dispečinku záchranné služby tolik nevnímá, ztrácí se za modrými majáky houkajících sanitek a oranžovými uniformami záchranářů, je však jednou z nejdůležitějších součástí záchranné služby. Dispečeři na tísňové lince vše řídí, od prvního telefonátu na linku 155, přes vyslání a navigování sanitek na místo události, až po předání pacienta v nemocnici. Zdravotnické operační středisko je jedním z nejdůležitějších článků záchranky už jenom proto, že zde dochází k prvnímu kontaktu s člověkem v tísni.

Zdravotnické operační středisko prošlo během posledních deseti let revolucí v oblasti poskytování pomoci po telefonu. Dispečeři jsou stejní profesionálové jako záchranáři v terénu. Procházejí pečlivým proškolováním v přednemocniční neodkladné péči a v psychosociální oblasti. Po telefonu posuzují a vyhodnocují závažnost situace a zdravotní stav pacienta. Musejí zvládat náročné telefonáty, které vyžadují znalosti z oboru psychologie a sociálních vztahů. Radí po telefonu, jak poskytnout první pomoc ještě před příjezdem sanitního vozu a v případě potřeby vedou telefonicky asistovanou neodkladnou resuscitaci.

Největší zodpovědnost je kladena na dispečerky především ve chvíli, kdy musí po telefonu co nejrychleji zjistit stav zraněného nebo nemocného, jestli se jedná o zásah pro záchrannou službu a jestli na místo poslat posádku s lékařem nebo bez lékaře. Nemají k dispozici přístroje, nemohou si na pacienta sáhnout, ani se na něj podívat. Jediné co mohou použít je sluch a systém šikovně kladených otázek, kterými zjistí potřebné informace.

Středočeská záchranná služby má v provozu od září 2013 Krajské zdravotnické operační středisko, které sídlí v Kladně a vzniklo postupným slučováním okresních dispečinků. Je v provozu 24 hodin denně a je zde 8 operátorů, kteří se střídají po 12 hodinách. Dispečeři zde denně přijmou a vyhodnotí přes 300 hovorů.

Každé volání, které je na linku 155 přijato, je nahráváno a povinně se archivuje po dobu pěti let. V případě potřeby je možné jej kdykoliv přehrát. Lze tedy zpětně vyhodnocovat krizové situace a je možné nahrávku využít jako důkazní materiál v případě zneužití záchranné služby, stížností, znaleckých posudků nebo soudních sporů. Nahrávaní hovorů je povinné ze zákona.