Management

Kontakt na ředitele Zdravotnické záchranné služby Středočeského kraje MUDr. Jiřího Knora, Ph.D., a jeho náměstky a vedoucí pracovníky.

Ředitel:
MUDr. Jiří Knor, Ph.D.
e-mail: jiri.knor@zachranka.cz
telefon: 312 256 601

Ekonomická náměstkyně:
Ing. Zuzana Ekrtová
e-mail: ekonom@zachranka.cz
telefon: 312 256 618

Náměstek pro léčebně preventivní péči:
MUDr. Viktor Rybáček
e-mail: viktor.rybacek@zachranka.cz
telefon: 312 256 649

Náměstek pro nelékařská zdravotnická povolání:
Bc. Pavel Tlustý, Dis.
e-mail: hlavnisestra@zachranka.cz
telefon: 312 256 605

Personální náměstek:
PhDr. Petr Mach, MBA
e-mail: petr.mach@zachranka.cz
telefon: 312 256 604

Vedoucí provozně-hospodářského odboru:
Bc. Dana Hermanová, Dis.
e-mail: dana.hermanova@zachranka.cz
telefon: 312 256 607

Vedoucí technicko-stavebního odboru:
Bc. Roman Chochola
e-mail: roman.chochola@zachranka.cz
telefon: 312 256 606

Vedoucí oddělení informatiky a výpočetní techniky:
Robert Holovský
e-mail: robert.holovsky@zachranka.cz
telefon: 312 256 615