Kdy volat 155?

Vždy, když dojde k náhle vzniklé poruše zdraví nebo závažnému úrazu. Zejména je nutné volat záchrannou službu v těchto případech:

• bolest na prsou, tlak na hrudníku
potíže s dýcháním
• porucha vědomí, bezvědomí, křeče
• vážnější úraz
• otrava či náhodné požití léků či chemikálií

Na linku 155 se dovoláte z jakéhokoliv telefonu v ČR včetně mobilních telefonů, číslo linky 155 je vždy bez předvolby a zdarma.

Pokud můžete, volejte raději přímo na 155, voláním na 112 dochází k časové ztrátě a hovor je posléze stejně přepojen na operační středisko záchranné služby.

V případě, že se jedná o dlouhodobě trvající poruchu zdraví bez neobvyklého zhoršení, volejte dle potřeby lékařskou službu první pomoci nebo Call centrum na lince 800 888 155.

Výjezd záchranné služby je indikován v případech, kdy je ohroženo zdraví či život pacienta. Sanitní vozy nevyjíždějí například ke chřipkovým onemocněním a dalším běžným nemocem, které mají v kompetenci praktičtí lékaři. Když zavoláte na záchrannou službu a stav pacienta nebude indikovaný pro výjezd záchranné služby, operátorky vám poskytnou informace, jak se v dané situaci nejlépe zachovat, na koho se obrátit, případně jak poskytnout domácí péči.

Na záchrannou službu je nutné volat v těch případech, kdy je přímo ohroženo zdraví pacienta či dokonce jeho život nebo když dojde k náhlému zhoršení zdravotního stavu. Na linku 155 volejte v případě, kdy dojde k vážnému úrazu, když si pacient stěžuje na bolesti na hrudi a tlak na prsou, pokud má problémy s dýcháním, když dochází k poruchám vědomí nebo když je pacient v bezvědomí. Volejte také v případě, že má postižený křeče, pokud u něj došlo k otravě či náhodnému požití léků či chemikálií.