Co nezapomenout říci?

Pokud je to možné, připravte si odpovědi na otázky, které operátorka položí, již před zavoláním na linku 155, vyhnete se zdržení. Na co se operátorka zeptá?

•  Co přesně se stalo
•  Kde k události došlo: adresa, číslo domu, patro, jméno na zvonku (popřípadě výrazné záchytné body v okolí – kaplička, komín, rybník…)
• Informace o postiženém: pohlaví, přibližný věk, počet postižených u dopravních nehod, jeho zdravotní stav (zda je při vědomí, krvácí, na jaké bolesti si stěžuje atd.)
•  Informace o volajícím: pro případný zpětný dotaz při obtížích s hledáním místa události

Za všech okolností zachovejte klid, sanitka nemůže vyjet, dokud není jasné přesně kam a co se stalo.

Základní pravidlo pro volání na linku zní: srozumitelně říci, kdo volá, kde a komu se co stalo, jaké má pacient zdravotní obtíže a kontakt na volajícího. Kontakt na volajícího je důležitý, když si operátorky potřebují ověřit nějaké informace nebo se doptat na cestu, když má sanitní vůz problém najít správný dům. Velice důležité je přesně vědět, kam má posádka záchranné služby přijet. Dokud dispečerka nemá dostatečné informace o místopisu, nemůže k nemocnému vyslat záchranáře.

Pokud se budete nacházet v místě, kde je orientace složitá, je dobré vyslat jednoho člena rodiny naproti sanitce, aby ji ukázal cestu. Také je dobré popsat výrazné orientační body v okolí: náměstí, samoobsluha, kaplička, kostel apod. Ve Středočeském kraji jsou totiž oblasti, které nejsou dostatečně značené a nebo se jedná o novou výstavbu. Může se stát, že satelitní městečka či chatové oblasti nejsou podrobně zaneseny v mapách, které mají dispečerky k dispozici. Je také nutné si dát pozor při popisování přírodních orientačních bodů – neříkejte, že má váš plot červenou barvu, když stejný plot mají další čtyři domy v ulici, záchranářům také nepomůže, když před vaším domem bude stát vysoký topol, jenž je jedním z mnoha v aleji.

Když popisujete zdravotní stav pacienta, měli byste se zaměřit na to nejdůležitější. Je pacient při vědomí? Dýchá normálně? Co ho bolí? Krvácí? Je bledý, zmatený nebo přesně dokáže popsat, co se mu stalo? Kdy a jak potíže vznikly?

Budete-li volat na linku 155, snažte se zachovat klid a nepropadat panice. Dispečerky se vám snaží pomoci a věřte, že jejich dotazy jim napomohou co nejpřesněji vyhodnotit situaci, i když vám se mohou zdát zbytečné a zdlouhavé. Dispečerky jsou také schopny volajícímu poskytnout potřebné informace o tom, jak pacientovi poskytnou první pomoc. Poskytnutí první pomoci může postiženému výrazně zvýšit šanci na přežití, zvláště když jsou ohroženy jeho základní životní funkce. K tomu se však podrobněji dostaneme v dalších vydáních.