Články MUDr. Jiřího Knora v časopisu Urgentní medicína

Paramedik nebo lékař jako nositel odbornosti v přednemocniční péči? (2004)

Proškolování neprofesionálních záchranářů v neodkladné resuscitaci včetně využití automatizovaných externích defibrilátorů v ČR (2005)

Tyto články i přes své stáří jsou tématem stále aktuální a platné.