ZZZ Středočeského kraje nabízí možnost asistencí

Zdravotnická záchranná služba Středočeského kraje kromě poskytování přednemocniční neodkladné péče zajišťuje v rámci tzv. doplňkové činnosti také asistenční služby, zdravotnický dohled a prezentaci záchranářské techniky na společenských, kulturních a sportovních akcích ve Středočeském kraji. Pro zažádání o zdravotnickou asistenci je nutné vyplnit a odeslat tento formulář.

Ceník asistencí posádek ZZS SčK – platný od 1. 7. 2012:

Posádka RLP (lékař, sestra, řidič) á 1 hod2350,- Kč
Posádka RZP (sestra, řidič) á 1 hod1300,- Kč
Lékař, řidič á 1 hod1700,- Kč
Vůz pouze s řidičem á 1 hod (pouze u prezentací vozu)700,- Kč
Jízda vozidla záchranné služby á 1 km80,- Kč

Účtuje se každá započatá hodina asistence, kilometry pouze ujeté bez pacienta. Tento ceník je platný v případě doručení žádosti minimálně 30 dnů před zahájením plánované akce. V případě doby kratší než 30 dnů se jednotlivé částky zvyšují o 30%.

Záchranná služba může poskytovat doplňkové služby za úplatu pouze za předpokladu, že bude s objednavatelem pro tento účel uzavřen smluvní vztah.