Anděl mezi zdravotníky

Na letošní cenu „Anděl mezi zdravotníky" nominuje Zdravotnická záchranná služba Středočeského kraje emeritního primáře, MUDr. Josefa Vosátku. I když by mnohým jeho jméno v první chvíli nemuselo být zcela povědomé, věřte, že se jedná o člověka, který svým obrovským umem, odhodláním a trpělivostí položil jeden ze základních kamenů stanovišť záchranné služby. V době, kdy se v naší zemi formoval a vytvářel systém neodkladné péče, doktor Vosátka ze své vlastní vůle, mnohdy na úkor svého soukromého života, studoval a zjišťoval již fungující systémy záchranných služeb po celém světě a snažil se získat vybavení a sanitní vozy tak, aby později pod jeho vedením vznikla a začala fungovat jedna z prvních okresních záchranných služeb v Mladé Boleslavi. Na pozici primáře ARO v MB využil své lékařské zkušenosti k vycvičení skupiny lékařů a sester, kteří pak započali tvořit jedny z prvních záchranářských týmů. Zapálenost vybudovat kvalitní a dostupnou péči v naší zemi pak pan doktor Vosátka utvrdil svým dvouletým pracovním pobytem v Libyi, kde pracoval jako anesteziolog. Po letech neustálé a tvrdé práce pak v roce 1992 obsazuje primariát ZZS MB a občané tohoto okresu získávají své první záchranáře. Pacienti této doby si možná ani neuvědomují, že v tomto místě a čase dostávají tu nejlepší péči podpořenou tím nejmodernějším vybavením, které primář Vosátka získává postupně z celého světa.

Je nám neskutečnou ctí vám také sdělit, že Dr. Vosátka je stále lékařem ZZS SČK a své zkušenosti v urgentní medicíně dnes předává mladším kolegyním a kolegům. Životy, které prim. Vosátka pomyslně vybojoval, nejde snad ani spočítat. Možná máte vedle sebe někoho, kdo dnes právě díky lidem jako je on, prostě jen žije, aniž by věděl, díky komu může užívat běžné radosti a starosti denního života. Takový člověk asi nikdy nedostane tolika slov uznání, co by zasloužil, ale naší snahou je, představit ve zkratce právě někoho takového, kdo si dle nás takové celoživotní „díky“ zaslouží.