Novinky

Kniha lékaře ZZS SČK byla nominována na Cenu Josefa Hlávky


Kniha Farmakoterapie urgentních stavů, kterou napsal a sestavil MUDr. Jiří Knor Ph.D., náměstek ZZS SČK pro léčebně-preventivní péči, ve spolupráci s doc. MUDr. Jiřím Málkem, CSc., z Kliniky anesteziologie a resuscitace 3. LF UK a FNKV, byla nominována kolegiem děkana 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy Nadaci Českého literárního fondu na Cenu Josefa Hlávky za rok 2014. Ta se každoročně uděluje za původní knižní tvorbu z oblasti vědecké a odborné literatury publikované v České republice, a to v oblasti věd lékařských a věd o živé a neživé přírodě.

Kniha Farmakoterapie urgentních stavů má potenciálně dalekosáhlý dopad pro klinickou praxi řady oborů současné medicíny. Včasné rozpoznání varovných příznaků a okamžitá efektivní léčba přímo na místě vzniku ohrožení zdraví může zvrátit celou situaci, která by jinak často měla fatální vyústění. Bez znalosti farmakologie léků vhodných pro neodkladnou péči a možnosti jejich použití by se kriticky nemocným dostal pouze zlomek péče, která je dnes poskytována a aplikována. První část knihy seznamuje lékaře s nejčastěji používanými léky v podmínkách neodkladné péče a její součástí je i abecední seznam základních léků používaných v neodkladných situacích, jejich charakteristika, indikace a kontraindikace, dávkování a způsob podání a významné interakce. Druhá část je věnována klinickým situacím, které vyžadují rychlé řešení. Jsou uvedeny základní příznaky, diferenciální diagnostika a doporučený postup, vybrané stavy jsou doplněny kazuistikami. Kromě toho jsou v knize uvedeny ještě jednotlivé cesty podání farmak včetně netradičních způsobů a metod.

Letošní nominace je tak pokračováním úspěchů publikací z pera lékařů ZZS SČK, protože v roce 2014 byla nominována nakladatelstvím Grada Publishing kniha Urgentní medicína v klinické praxi, která vznikla za spolupráce MUDr. Jany Šeblové Ph.D., zástupkyně náměstka LPP pro vzdělávání, a již zmiňovaného MUDr. Jiřího Knora.

Tato monografie se zabývá komplexním přístupem k problematice urgentní medicíny. Na rozdíl od běžných příruček a návodů "jak postupovat v případě zdraví a život ohrožujících situací" uvádí navíc i patofyziologický přehled k dané problematice. Toto spojení teorie a praxe z ní dělá v české literatuře skutečný unikát.
Obě knihy tak jsou velkým přínosem a významným obohacením odborného literárního fondu.
----
Literární cena Josefa Hlávky je české ocenění pro nejlepší publikace v oblasti vědecké literatury.
Je každoročně udělována Nadací Českého literárního fondu a Nadáním Josefa, Marie a Zdenky Hlávkové za původní vědeckou monografii, která byla vydána v České republice v předchozím kalendářním roce. Výběr knižního titulu k ocenění provádí Výbor sekce pro vědeckou a odbornou literaturu Nadace Českého literárního fondu za účasti pověřeného člena správní rady Nadání. Cena se uděluje v kategoriích:
- vědy společenské
- vědy o neživé přírodě
- vědy o živé přírodě
- vědy lékařské

 

 
Call centrum
800 888 155
email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
sms: 720 002 655
 

DŮLEŽITÁ ČÍSLA

Policie 158
Záchranná služba 155
Hasiči 150
 

 

KONTAKT

Výhradní kontakty zaručující doručení informací a dokumentů do ZZS Středočeského kraje:

Zdravotnická záchranná služba
Středočeského kraje
Vančurova 1544, Kladno 272 01

 
Ředitelství PO-PÁ 7:00-15:30
Tel: 312 256 601
Fax: 312 256 610
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
ID DS: wmjmahj
 
Dokumenty v elektronické podobě příjímáme v těchto formátech: PDF, DOC, XLS do velikosti 10MB